Zettings en constructieberekeningen - RvB-Engineering

Zettings en constructieberekeningen

Het opstellen van een civieltechnische constructieberekening wordt gedaan op basis van gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten. Dit betreft een berekening voor de terreinfundatie en –verharding en is bedoeld om een funderingssamenstelling en -dikte te kunnen berekenen.
Deze berekening wordt gebaseerd op het geotechnisch onderzoek (uitgevoerde sonderingen) en de door de opdrachtgever op te geven voertuigbelastingen, statische belastingen van het opslagmateriaal/de stockage en intensiteit van het gebruik.

Hieraan verwant is de zettingsberekening. Hierin wordt aan de hand van de geotechnische gegevens en de constructieberekening een zetting berekening uitgevoerd. Met de uitslag hiervan wordt duidelijk wat de beoogde zettingen in de verharding zullen zijn in een tijdsbestek van een vastgesteld aantal jaren. Standaard wordt hier de duur van 30 jaar voor gebruikt.

Projecten

bekijk meer
Containerterminal Neele-Vat Logistics
Containerterminal Neele-Vat Logistics
Bekijk dit bericht
Bedrijventerrein De Boeg, Oegstgeest.
Bedrijventerrein De Boeg, Oegstgeest.
Bekijk dit bericht
Count Terminal Rotterdam
Count Terminal Rotterdam
Bekijk dit bericht