Ontwerp van waterbouwkundige werken | RVB Engineering
RVB Infra

Stabiliteit dijken

Dijken vormen een belangrijke schakel in onze waterveiligheid. Het ontwerp hiervan verdient dan ook de nodige kennis en kunde. Met behulp van gevalideerde software zijn wij in staat om de stabiliteit van de dijken te berekenen conform de vigerende wet- en regelgeving.

Kademuren

Kademuren zijn er in veel soorten en maten en daarbij is ook het gebruik per project weer anders. Dit vraagt iedere keer weer om een specifieke aanpak. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovaties en uitbreiding van bestaande kades wordt RvB Engineering gevraagd om mee te denken. Ook het berekenen van beschoeiingen valt onder onze expertise.

Referentieprojecten:
Op- en overslag Terminal Bergambacht

Steigers

Van een vissteiger in een woonwijk tot een aanlegsteiger voor zeeschepen. Wij berekenen de gehele constructie en verwerken alles in 3D-tekeningen. Van een schetsmatige, grove uitwerking tot de detailberekeningen in de uitvoeringsfase kunnen wij u ondersteunen bij het ontwerp van steigers.

Referentieprojecten:
Op- en overslag Terminal Bergambacht

Havens

Bij de aanleg van een haven komt veel kijken. Zowel bij een kleine jachthaven als een overnachtingshaven langs één van de grote rivieren. Het omvat veelal een heel traject van ontwerpen, het uitvoeren van onderzoeken, variantenstudies en constructieve berekeningen. Veel van onze disciplines komen samen waardoor wij onze opdrachtgevers kunnen ontzorgen door een integrale aanpak. Hierbij staat een tevreden opdrachtgever en een schitterend eindresultaat voorop.

Sluizen

Bij sluizen wordt veelal gedacht aan schutsluizen, welke een primaire functie hebben ten behoeve van de scheepvaart. Daarnaast zijn er echter veel meer typen sluizen zoals bijvoorbeeld keersluizen, spuisluizen en inlaatsluizen. Naast de functionele waarde van een sluis kan deze ook architectonische waarde hebben. Binnen onze vakgroep adviseren wij u graag bij het ontwerpen van deze waterbouwkundige parels.

Stuwen en gemalen

Om het waterniveau op het gewenste peil te houden kan een stuw of een gemaal uitkomst bieden. Gedurende het gehele proces vanaf het eerste begin bij het opstellen van een vraagspecificatie tot de laatste detailtekening kunnen wij ondersteuning bieden in het ontwerpen van uw stuw of gemaal.

Duikers

Wanneer de watergang van geringe omvang is, worden bij het passeren van wegen veel duikers toegepast. Duikers zijn er in verschillende soorten en maten. Zo kunnen betonnen rioolbuizen als duiker fungeren, maar zijn er ook grote duikers waar recreatievaart door heen kan varen. Naast het dimensioneren van de duikers zelf ontwerpen we ook de tijdelijke voorzieningen, zoals een bouwkuip. Het opstellen van plannen om het verkeer tijdelijk om te leiden behoort ook tot onze expertise.

Vispassages/trappen

Bij waterbouwkundige kunstwerken als een stuw of sluis wordt de trek van vissen belemmerd. Dit kan funest zijn voor bepaalde vissoorten. De oplossing hiervoor kan een vispassage of vistrap zijn. Het type wordt deels bepaald door de vissoorten. Binnen de vakgroep waterbouw informeren wij u graag naar de mogelijkheden.

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht