Vloeistofdichte terreinverharding Van der Ven - RvB-Engineering

Onderhoudsvrije vloeistofdichte terreinverharding

Traditionele aanleg van een vloeistofdichte terreinverharding is voor menig bedrijf niet de juiste oplossing. RvB ontwikkelde hiervoor een onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer. Met deze constructie hebben beschadigingen aan de terreinverharding géén invloed meer op de vloeistofdichte functie. We leggen bij aanleg een unieke onder afdichting onder het terrein, waarna we de overige infra realiseren, zoals de terreinfundering en terreinverharding. Met deze oplossing krijgt u een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, en is onderhoud aan de terreinverharding om het vloeistofdicht te houden niet meer nodig.

Engineering én realisatie

Eén aanspreekpunt en meedenken met de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Alle werkzaamheden in dit project zijn namelijk zo uitgevoerd, dat de dagelijkse bedrijfsvoering van de gebruiker, die dagelijks grote aantallen autowrakken binnenkrijgt en demonteert, minimale hinder heeft ondervonden. Vanaf de engineeringswerkzaamheden, zoals bodemonderzoeken, sanering en het keuren van bestaande betonvloeren tot het realiseren van de vloeistofdichte voorziening, fundering, riolering en terreinverharding is RvB de partner in dit project voor Van der Ven. Zo wordt het complete terrein turn-key opgeleverd, inclusief alle benodigde verklaringen en papieren.

Opdrachtgever: Van der Ven Auto’s B.V.

Projecten

bekijk meer
Containerterminal Neele-Vat Logistics
Containerterminal Neele-Vat Logistics
Bekijk dit bericht
Bedrijventerrein De Boeg, Oegstgeest.
Bedrijventerrein De Boeg, Oegstgeest.
Bekijk dit bericht
Count Terminal Rotterdam
Count Terminal Rotterdam
Bekijk dit bericht