Veluwe Transferium Harderwijk - RVB-Engineering
RVB Infra

Veluwe Transferium Harderwijk

Tussen de A28 en de N302 bij de afslag Harderwijk ligt het gerealiseerde Transferium Harderwijk. In de volksmond ook wel genoemd De Boekhorstlaan. De bestaande bebouwing was kleinschalig en gedateerd, waardoor Veluwe Transferium Boekhorst B.V. de ambitie kreeg om het stukje stedelijke gebied te transformeren naar een locatie met diverse stedelijke en recreatieve voorzieningen.

RvB Engineering

Tijdens het ontwikkeltraject is RvB Engineering betrokken geraakt bij het project. Zo kreeg ze het verzoek om een ontwerp te maken voor de indeling van het circa 4,5 hectare grote terrein. Verspreidt over het gebied hebben verschillende programmaonderdelen en gebouwen een plaats gekregen. Denk hierbij aan o.a. een duurzaam mobiliteitspunt, twee fastfood restaurants, een (elektrische) fietsverhuur faciliteit, een klimbos, een La Place restaurant en carpoolplaatsen. De vormgeving van het terreinontwerp is door RvB Engineering verder uitgewerkt. Deze gebouwen/faciliteiten diende aangesloten te worden op de riolering, waardoor na het bepalen van de ligging van de gebouwen een rioleringsontwerp gemaakt kon worden. Rekening houdend hiermee is de positie en de ligging van de overige kabels en leidingen bepaald. Hieronder valt onder andere de benodigde lantaarnpalen en laadpalen voor elektrische auto’s. Na goedkeuring van de verschillende ontwerpen konden de vergunningen worden aangevraagd. RvB Engineering heeft dit proces mogen begeleiden.

Infrawerkzaamheden

Na de sloop van de vijf oude boerderijen die zich op het terrein bevonden, kon er door RvB Infra Harderwijk gestart worden met het uitvoeren van de grondwerkzaamheden. Om het riool aan te kunnen sluiten op het stelstel aan overkant van de N302 is er, na overleg met bestuurlijk gezag, een gestuurde boring uitgevoerd. Tevens werd er tijdens de grondwerkzaamheden diverse keren een vervuiling in de bodem aangetroffen, waardoor er sanering moest worden toegepast. Om het terrein draagkrachtiger te maken is er een cementgebonden fundering toegepast die voorzien is van een asfaltconstructie. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden konden de verschillende faciliteiten worden gerealiseerd. Voor verschillende van deze bedrijven heeft RvB Infra Harderwijk de fundering mogen aanleggen. Na de realisatie van o.a. de KFC, Burger King, La Place en benzinestation Tango restte nog de verdere terreinwerkzaamheden. Denk hierbij aan het zetten van banden ten behoeve van plantvakken, het straatwerk en het realiseren van de parkeerplaatsen. Voor het klimbos werd het terras aangelegd. De toegangsweg naar het Transferium is herstraat met de oude gebakken klinkers die daar in het verleden ook hebben gelegen. Om het plaatje compleet te maken werd het terrein voorzien van beplanting.

Ondertussen weten vele bezoekers het multifunctionele vertrekpunt naar de Veluwe te vinden. Dankzij de verschillende faciliteiten voor jong en oud is het een aangename stopplaats. Als infraspecialist heeft RvB Groep het project creatief en oplossingsgericht mogen uitvoeren.

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht