Een infrastructureel project? | RVB Engineering, dé specialist!
RVB Infra

Bouw-/woonrijp maken

Bij nieuwbouwplannen dient er naast een ontwerp van het definitieve plan ook een plan gemaakt te worden voor het bouw-/woonrijp maken van het perceel. Wij beschikken over de expertise om het gehele traject te doorlopen met alle verschillende facetten; waaronder tekenwerkzaamheden, dimensionering van riolering en wegverhardingen, zettingsberekeningen en eventueel aangevuld met bestek of werkomschrijving.

Kabels en leidingen

Bij een infraproject spelen kabels en leidingen een grote rol. De ondergrondse ruimte is vaak beperkt en dit vergt een gedegen oplossing. Het ontwerp van een kabel- en leidingnetwerk voert RvB Engineering uit voor diverse opdrachtgevers. Hierbij wordt er gevarieerd van rioleringsberekeningen tot aan nutsvoorzieningen. Indien gewenst kunnen de kabels en leidingen met behulp van moderne software gemodelleerd worden in een 3D ontwerp.

Verhardingen

Er zijn veel verschillende soorten van en maten in verhardingen. Bij RvB Engineering ontwerpen we, afhankelijk van de toepassing, verhardingsconstructies van uiteenlopen materialen. Denk hierbij aan asfalt, beton, klinkers, en bedrijfsvloerplaten. Ook zijn er innovatieve verhardingen met (natuurlijke) additieven die zorgen voor een duurzame oplossing. Tot slot krijgen we met regelmaat de opdracht om een ontwerp te maken voor een vloeistofdichte verharding.

Infrastructurele inrichting bedrijfsterreinen

Bedrijfsterreinen vragen om een specifiek ontwerp wat aansluit bij de bedrijfsvoering. Zo zullen er andere wensen en eisen optreden bij het ontwerp van een distributiecentrumterrein dan bij het terrein van een bedrijf in de chemische industrie. RvB Engineering ontwerpt de complete infrastructuur, zowel boven- als ondergronds, voor ondernemers in diverse branches.

Containerterminals

De verharding van containerterminals wordt veelal blootgesteld aan extreem hoge belastingen. Dankzij de vele ervaring in dit soort terreinen is RvB Engineering in staat een optimaal ontwerp te realiseren waarin innovatieve materialen zijn meegenomen. Naast het ontwerp van de verharding kunnen onze ingenieurs u ook adviseren over bijvoorbeeld de beveiliging, toegang en verlichting wat vaak aan specifieke eisen moet voldoen.

Referentieprojecten:
Op- en overslag Terminal Bergambacht

Gebiedsontwikkeling

Bij een gebiedsontwikkeling dient er naast het realiseren van het optimale plan rekening gehouden te worden met veel verschillende zaken. Denk hierbij aan onder andere het verkrijgen van vergunningen en het werken aan omgevingsmanagement. RvB Engineering heeft de ervaring met alle facetten om een gebied te ontwikkelen. Van technische tekeningen en berekeningen tot aan 3D visualisaties voor eventuele verkoop.

Infrastructurele inrichting recreatieparken

Recreatieparken vereisen op het gebied van infrastructurele inrichting een andere aanpak dan openbare inrichtingen. In de afgelopen jaren heeft RvB Engineering veelvuldig kennis en ervaring opgedaan in de recreatiebranche.

Verkeerskundige adviezen

Om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen moeten infrastructurele vraagstukken voldoen aan een breed scala van richtlijnen. Een plan dient zowel veilig als eenvoudig te zijn. De ervaring die RvB Engineering heeft op het gebied van verkeerskundige vraagstukken gaat verder dan de openbare ruimte. Ook voor bedrijventerreinen en terminals hebben we al vele verkeerskundige vraagstukken mogen oplossen.

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht