Geotechnisch onderzoek en sonderingen | RVB Engeneering

Het uitvoeren van sonderingen

Op het beoogde terrein worden de sonderingen uitgevoerd door een sondeerwagen. Deze sondeerwagen meet de draagkracht van de bodem. Hiervoor drukt de wagen mechanisch een staaf met meetapparatuur in de grond. Door middel van de weerstand, constante snelheid en glijding, kan de grondsoort worden beoordeeld en de draagkracht worden berekend.

Uitkomst sondering belangrijk voor berekeningen

De gegevens na het uitvoeren van sonderingen zijn voor diverse doeleinden belangrijk. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het berekenen van bouwkundige of civieltechnische constructies. Neem het berekenen van een funderingssterkte, kade of andere fundering: de gegevens van de sonderingen vormen in deze gevallen het startpunt in relatie tot de belasting die op de constructie komt, het gebruik en de intensiteit van het gebruik. Met dit alles berekenen we bij RvB de benodigde sterkte en draagkracht.

Een fundering met hoge draagkracht

Na het uitvoeren van sonderingen en constructieberekeningen, blijkt in sommige situaties dat heien noodzakelijk is. Echter slagen we er bij RvB meestal in om een constructie te ontwerpen waarbij heiwerk overbodig wordt. Dit bewerkstelligen we met gebruik van onze gebonden fundering. De draagkracht en de spreiding van de belasting is bij deze funderingen dusdanig hoog – dat heiwerk vaak niet nodig is.

Sonderingen al in ontwerpfase

Al bij de eerste ideeën en plannen voor een uitbreiding of nieuwbouw van een terrein, maken we bij RvB graag kennis met u als opdrachtgever. Door in een vroeg voortraject onze creatieve technieken toe te passen, kan een slimme investering worden voorbereid. Al in de eerste ontwerpfase voeren wij de sonderingen uit. Na aanleiding hiervan maken we grondbalans- en constructieberekeningen, en tekenen we een ontwerp. Op deze manier ontstaat al snel een indicatie van de totale investering. Hoe sneller dit helder en nauwkeurig is – hoe eerder uw plannen uitgevoerd kunnen worden.

Projecten

bekijk meer
Containerterminal Neele-Vat Logistics
Containerterminal Neele-Vat Logistics
Bekijk dit bericht
Bedrijventerrein De Boeg, Oegstgeest.
Bedrijventerrein De Boeg, Oegstgeest.
Bekijk dit bericht
Count Terminal Rotterdam
Count Terminal Rotterdam
Bekijk dit bericht