Geotechniek, onderzoek en advies | RVB Groep Engineering
RVB Infra

Funderingsadviezen (staal/palen)

Met behulp van gevalideerde software berekent RvB Engineering funderingen op zowel staal als op palen. Voor civiele en bouwkundige constructies zijn we in staat een meest optimaal funderingsontwerp te maken.

Geotechnisch onderzoek

In samenwerking met verschillende partners voert RvB Engineering veel (diverse/meerdere) geotechnische onderzoeken uit. Daarbij worden opdrachtgevers vaak geadviseerd over de te verrichten onderzoeken, zoals sonderingen, boringen, plaatdrukproeven en laboratoriumonderzoeken zoals bijvoorbeeld samendrukkingsproeven. Tot slot kunnen er ook onderzoeken worden uitgevoerd voor geohydrologische vraagstukken.

Bemalingsadviezen

Om een bemalingsadvies op te kunnen stellen is gedegen, praktische kennis én kennis van wet- en regelgeving van groot belang. Door voor eenvoudige en complexe vraagstukken een bemalingsadvies op te stellen, heeft RvB Engineering is de afgelopen jaren de nodige ervaring in deze specialisatie op gedaan.

Zettings-/ophoogadviezen

Gezien de samenstelling van de Nederlandse bodem is deze zettingsgevoelig. Een goede inschatting van zettingen is daarom van belang bij bouw- en infrawerkzaamheden. RvB Engineering is in staat om voor diverse toepassingen de zettingen te berekenen. Te denken valt aan ophogingen ten behoeve van dijken, geluidswallen, bouwrijp maken of bij zettingen van fundaties. Naast het berekenen van de zettingen hebben onze ingenieurs ook de kennis in huis om advies te geven over zettingsversnellende en/of zettingsbeperkende maatregelen.

Stabiliteitsberekening taluds

Met behulp van diverse software zijn de ingenieurs van RvB Engineering in staat om de stabiliteit van taluds te berekenen voor een breed scala aan projecten. Zo worden waterkeringen volgens de gestelde leidraden ontworpen en getoetst evenals ophogingen naast sloten en geluidswallen. Daarbij dienen ook tijdelijke constructies, zoals kraanbanen op ophogingen regelmatig getoetst te worden.

Bouwkuipen en onderwaterbeton

Bij veel (civiele) bouwprojecten wordt onderbouw aangebracht in een bouwkuip. Deze veelal risicovolle projecten vereisen een zorgvuldig ontwerp, waarbij omgevingsmanagement een grote rol speelt. RvB Engineering berekent zowel de bouwkuipwanden (inclusief verankering en stempeling) als de onderafdichting.

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht