Civiele constructies ontstaan door een creativiteit | RVB Groep Engineering
RVB Infra

Civiele constructies

Civiele constructies zijn voor een enthousiast team van constructeurs, modelleurs en tekenaars kunstwerken in de breedste zin van het woord. De constructies zijn immers ontstaan door een creatieve aanpak welke is gebaseerd op brede kennis en ervaring. De expertises binnen RvB Groep zijn binnen deze discipline onder andere gericht op de onderstaande eindproducten.

Bruggen en viaducten

Bij het ontwerpen van bruggen en viaducten komt veel kijken. RvB Engineering rekent en tekent bruggen in verschillende materialen, zoals beton, staal en hout. Ook het ontwerp van prefab onderdelen valt binnen het vakgebied. De uitwerking gebeurt in 3D om zo aan te sluiten bij de belevingswereld en onnodige fouten gedurende de uitvoering te voorkomen.

Sluizen

De constructieve uitwerking van sluiscomplexen vereist de nodige aandacht. In de veelal multidisciplinaire projecten, ontwerpen we sluizen vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering. Het tekenwerk gebeurt in een volledige 3D omgeving.

Kelders

Bouwen onder maaiveld is efficiënt omgaan met de ruimte. Constructies onder maaiveld werken anders dan constructies boven maaiveld. De bouwmethode speelt ook een belangrijke rol in het ontwerp. Wij geven u graag advies over de mogelijkheden.

Bergbezinkbassins en waterbuffers

Door klimaatverandering worden regenbuien steeds intensiever. Het rioolstelsel zal deze piekbuien in de toekomst minder goed aankunnen. Een oplossing hiervoor is het aanleggen van een bergbezinkbassin of een waterbuffer die zorgt voor afvlakking van de bui. Binnen RvB Engineering hebben we veel ervaring bij het ontwerpen van dergelijke constructies binnen stedelijk gebied.

Tunnels

In plaats van gevaarlijke kruisingen wordt er tegenwoordig vaak gekozen voor tunnels om verkeersstromen te kunnen scheiden. Het ontwerpen van tunnels, zowel prefab als in het werk gemaakte constructies, is vakmanschap waar wij u graag bij ondersteunen.

Industriële fundaties

In de industrie heeft men vaak te maken met extreme belastingen. Ook grote belastingschommelingen komen veelvuldig voor. In combinatie met de vaak strenge eisen wat betreft zettingen en scheefstand is het ontwerp van de fundatie zeer belangrijk.

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht