Reconstructie terrein Broederplein Zeist

Een reconstructie terrein bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist was hoog nodig. De gemeente is gevestigd in de monumentale gebouwen op het Broeder- en Zusterplein, welke liggen aan de toegangsweg naar Slot Zeist. Deze historische panden hebben een uitzonderlijke architectuur wat geheel aansluit bij Slot Zeist.

Ontwerp en reconstructie terrein

Het broeder- en zusterplein was jaren een onderhoud intensief terrein. Door het ontwerp en de realisatie van RvB is dit terrein ene onderhoudsarme en duurzame infrastructuur. Met unieke oplossingen voor het waterprobleem in de kelders en het hergebruik van honderden jaren oud gebakken bestrating blijft de uitstraling exact in lijn met de omgeving en bebouwing van Slot Zeist.

RvB Engineering deed de rioleringsberekening en maakte de rioleringstekening. Ook het uitwerken van het hoogteplan, het opstellen van de grondbalans en het maken van de werktekeningen waren onderdeel van dit project. De realisatie begon met de sloop van de terreinverharding, terreinriolering en gesaneerde tanks. Daarna hebben we gefaseerd de terreinfundering aangebracht en het terrein geprofileerd. Ook de levering en aanleg van het gehele rioleringssysteem hebben we verzorgt, waaronder de regen- en terreinwaterafvoer, vuilwater afvoer en hemelafvoer.

De kelders van het gebouw hebben we voorzien van een vloeistofdicht mineraal waardoor de grondwaterstand geen invloed heeft op de vochtigheid in de ruimten op datzelfde niveau.

De terreinverharding realiseerde we onder andere van Chinees hardsteen en Portugees graniet. Ook werden de oude gebakken klinkers weer gestraat waaronder Rijnformaat en Waalformaat in bontkleuren. Ten slotte hebben we de groenvoorziening en terreininrichting gerealiseerd.

Opdrachtgever: Evangelische Broedergemeente Zeist