Diensten

Research

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek waarin wordt vastgesteld wat de huidige hygiëne van de bodem is.

Landmeetkunde en terrein inmeting

Middels Total Station en/of GPS maakt onze landmeter voor zowel de locaties als de hoogtes een inmeting van alle relevante punten op uw terrein.

Geotechnisch onderzoek en sonderingen

Het uitvoeren van geotechnisch onderzoek en het maken van sonderingen voor het bepalen van het draagvermogen van de ondergrond.

Zettings- en constructieberekeningen

Opstellen van zettings- en constructieberekening op basis van gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten.

Hydrologie en grondwater

Onderzoek en advies met betrekking tot grondwaterstanden, bodemconditie, waterhuishouding en analyse.

Terrein inspectie en verhardingsadvies

Het huidige terrein optimaal indelen met advies over de juiste materiaalkeuze van fundering tot eindverharding. Levensduur en kwaliteitseisen liggen gelijk aan praktische haalbaarheid en duurzaamheid.

Vraag onze brochure aan

Vol inspirerende projecten en uitdagende oplossingen!